کرم پودرها یکی از اصلی ترین لوازم آرایشی به حساب می آیند. درواقع آرایش بدون استفاده از کرم پودر معنایی پیدا نمی کند.
یک زیر سازی خوب و حرفه ای می تواند شما را بسیار ساده تر به هدفتان برساند و یک زیر سازی ناشیانه می تواند زحمت فراوانی برای شما ایجاد کند.

استفاده مبتدیان از کرم پودر می تواند صورت را بسیار مصنوعی نشان دهد لذا در استفاده از آن باید دقت کرد.همواره به دنبال کرم پوردی باشید که یک درجه از پوست شما روشن تر باشد و با استفاده از تکنیکهای آرایشی تقاط ضعف پوست خود را بپوشانید.
با استفاده از یک کرم پودر مناسب می توانید بسیاری از جوشها و لکه های صورتتان را بپوشانید.
کرم پودری برای استفاده شما مناسب است که وقتی به خط پایینی فک شما مالیده می شود خط آرایشی بین گردن و صورت به وجود نیاورد
کرم پوردها دارای انواع مختلفی از جمله مرطوب کننده رنگی، فون مایع، کرم پودر فشرده یا پکینگ، پن استیک و... هستند.